סוגי ריביות בלקיחת הלוואה חוץ בנקאית

דצמבר 21, 2023

Anidor

הלוואות הן חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום של רבים מאיתנו. אנו לוקחים הלוואות למטרות שונות כמו רכישת דירה, רכב, מימון לימודים ועוד. בדרך כלל, כאשר אנו חושבים על לקיחת הלוואה אנו פונים תחילה לבנקים, אך לעיתים אלו מציבים בפנינו תנאים וריביות שאינם נוחים עבורנו. לכן, קיימות חלופות של הלוואות מגופים פרטיים הנקראות הלוואות חוץ בנקאיות.

סוגי ריביות

קיימים מספר סוגי ריביות הנהוגים בהלוואות חוץ בנקאיות:
1. ריבית קבועה – שיעור הריבית נקבע מראש ונשאר קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה.
2. ריבית משתנה – שיעור הריבית משתנה בהתאם לתנודות במדד מסוים (בדרך כלל המדד הידוע ביותר הוא הפריים).
3. ריבית צמודה – הקרן והריבית מתעדכנים בהתאם לעליות במדד המחירים לצרכן.

ההבדל המרכזי בין הריביות הוא רמת הוודאות והסיכון שהן מספקות למלווה וללווה כאחד.

הלוואות בנקאיות מול חוץ בנקאיות

ההבדל המרכזי בין הלוואה בנקאית לחוץ בנקאית הוא שבנק מפוקח על ידי בנק ישראל ולכן מחויב לכללים מסוימים כמו הלימות הון. לעומת זאת, גוף פרטי אינו כפוף לפיקוח ורגולציה באותה מידה.

יתרונות של הלוואה חוץ בנקאית הם בדרך כלל תהליך אישור מהיר יותר, גמישות בתנאים ופחות בירוקרטיה. החסרון המרכזי הוא שהריבית עשויה להיות גבוהה יותר.  זה רלוונטי בעיקר עם אנשים שיש להם בעיות כמו הלוואות למוגבלים ומעוקלים בלי נכס או הלוואות לאנשים וגופים שעברו חדלות פרעון.

הצמדה

הצמדה היא מנגנון הקושר בין סכום ההלוואה ותנאיה לבין מדד כלכלי כלשהו, בדרך כלל מדד המחירים לצרכן.

כאשר הלוואה צמודה, סכום הקרן ולעיתים אף הריבית מתעדכנים בהתאם לעליות במדד. הצמדה נועדה לשמור על הערך הריאלי של הכסף עבור המלווה בתקופות של אינפלציה.

חישוב ריבית

נוסחה לחישוב ריבית:
סכום ריבית = קרן X ריבית במונחים שנתיים X מספר הימים בתקופה / 365

לדוגמה: על הלוואה של 100,000 ש"ח בריבית שנתית של 10% לתקופה של 60 יום, הריבית תהיה 1,643

= 100,000 X 10% X 60 / 365 ש"ח

יש לשים לב שאם הריבית במונחים חודשיים יש להמיר אותה לשנתית קודם החישוב.

לכל סוג ריבית יש יתרונות וחסרונות:

ריבית קבועה:

יתרונות:
– יציבות וודאות – הריבית נשארת קבועה לכל אורך תקופת ההלוואה
– קל לתכנן ולחזות את התשלומים העתידיים

חסרונות:
– חסר גמישות לשינויים בריבית במשק
– אם הריבית יורדת – משלמים יותר מדי

ריבית משתנה:

יתרונות:
– מאפשר ליהנות מריביות נמוכות אם הריבית במשק יורדת
– גמישות והתאמה למצב הכלכלי

חסרונות:
– חוסר ודאות וקושי בתכנון תקציב
– אם הריבית עולה – עלות ההלוואה גבוהה יותר

ריבית צמודה:
יתרונות:
– שומרת על ערך הקרן לאורך זמן

חסרונות:
– יקרה יותר מריבית קבועה או משתנה רגילה
– אם האינפלציה גבוהה מאוד – עלות ממשית גבוהה למלווה וללווה

בסופו של דבר הבחירה תלויה במטרת ההלוואה, תחזיות הריבית והאינפלציה ומידת הסיכון שהצדדים מוכנים לקחת.

סיכום והמלצות

לסיכום, בעת לקיחת הלוואה חשוב להבין את מבנה ומשמעות הריבית לה אנו מתחייבים לאורך זמן. כדאי להשוות בין אפשרויות שונות ולבחור באפשרות המתאימה למטרתנו ולרמת הסיכון אותה אנו מוכנים לקחת. עדיף לבחור ריבית קבועה אם אנו רוצים יציבות, או משתנה אם אנו מעריכים שהריביות ירדו בעתיד. יש לקחת בחשבון גם את הצמדת הקרן והשפעתה ארוכת הטווח.

מאמרים נוספים

א

יולי 16, 2024

Anidor

השאירו לנו פרטים

ונשמח לחזור אליכם !